تبلیغات
اینشوشیناک SHFNet.ir - سیستم های توزیع برق
اینشوشیناک SHFNet.ir
اینشوشیناک دریچه ای رو به فردا SHFNet.ir
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : حسین فرهادی
مطالب اخیر
نویسندگان

سیستم های توزیع برق

سیستم های توزیع برق با استفاده از کابلهای زمینی و خطوط هوایی انرژی الکتریکی موردنیاز مصرف کنندگان را تامین می کنند. شبکه های توزیع هوایی نسبت به شبکه های زمینی دارای مزایای به شرح زیر هستند:
1- قیمت کمتر، 2- اجرای سریع تر و آسان تر، 3- سهولت بهرهبرداری و تعمیرات، 4- انشعاب گیری سریع تر، آسان تر و ارزان تر. معایب عمده شبکه های هوایی

معایب عمده شبکه های هوایی با هادی های لخت شامل موارد زیر است:
1- قطعی های برق بیشتر ناشی از عوامل جوی، اجتماعی و سوانح.
2- آسیب بیشتر به محیط زیست ناشی از شاخه زنی و قطع درختان، مرگ ومیر پرندگان، ایجاد آتش سوزی در مراتع و جنگها.
3- افزایش نشتی برق و برق دزدی.
4- صدمه به زیبایی محیط و شهرها.
5- خاصیت خازنی کمتر و اندوکتانس سلفی بیشتر.
6- نیازبه رعایت حریم های قانونی.
7- آسیب پذیری در مقابل شرایط جوی.
8- خطرات برق گرفتگی ناشی از تماس مستقیم و غیر مستقیم افراد.
باوجود موارد بالا اکثر طول شبکه های توزیع فشار متوسط و فشار ضعیف را در کشورهای مختلف شبکه های هوایی به خود اختصاص می دهند.
 به عنوان مثال طول شبکه فشار متوسط ایران ( بر اساس آمار سال 1384 ) معادل 303800 کیلومتر است که 11500 کیلو متراز آن را شبکه زمینی 292 هزار و 300 کیلو متر را ( بیش از 26 برابر) شبکه هوایی تشکیل می دهد. آمار مزبور در مورد شبکه های فشار ضعیف کشور که 249 هزار و 200 کیلو مترهستند شامل 29 هزار و 400 کیلو متر شبکه زمینی و 219800 کیلومتر( بیش از 8 برابر ) شبکه های هوایی است. مقایسه اعداد مذکور نشان می دهد که سهم شبکه های زمینی در شبکه های فشار ضعیف نسبت به شبکه های هوایی کمتر از سهم آنها در شبکه های فشارمتوسط است. به نظرمی رسد دلایل عمده این موضوع عبارت است ازقیمت مناسب تر شبکه های زمینی درولتاژ های کمتر و کاهش قطعیهای ناخواسته بوده و درنهایت افزایش ایمنی در مقابل برق گرفتگی شبکه های فشار ضعیف را شامل باشد که درنزدیکی مصرف کننده ها است.
مشکلات هادیهای هوایی بدون روکش شبکه های توزیع

مشکلاتی که در شبکه های فشار ضعیف وجود دارد به علت گستردگی این شبکه ها و در دسترس همگان بودن آنها، شاید خطرآفرین و با احتمال بروز حادثه بوده، از نظرآمار نیز خسارت بیشتری را به خود اختصاص می دهند. نزدیک بودن سیمهای لخت شبکه های عمومی به پنجره های منازل با پشت بامها و بطور کلی عدم رعایت فاصله استاندارد، کج شدن پایه ها، پارگی سیمهای برقداردربرابرعوامل مختلف و عبور سیمهای شبکه های هوایی از میان شاخه های درختان واحتمال نزدیکی کارگران درهنگام کاردرمجاورت آنها، بستن داربست در زیر یا کنار خطوط و برداشتهای غیر مجاز از سیمهای لخت از جمله رایج ترین حوادث مربوط به شبکه های فشار ضعیف است که با روکش دار کردن آنها به دلیل ولتاژکم سیستم کاملا قابل رفع هستند. لذا از جمله روشهای اولیه و ابتدایی که برای حفاظت در تماس مستقیم مورد استفاده است، می توان به عایق بندی قسمتهای برقدار اشاره کرد. استفاده از پوششهایی نظیر وارنیش، لاک، کاورهای لاستیکی، شیلنگ اندازیی، روکشهای حرارتی MVLC است. لایه روکش XLPE با ترکیبات کربن سیاه رنگ، استقامت کافی در برابر اشعه فرابنفش خورشید و عوامل جوی را در مدت عمر مفید بهره برداری (30 ساله ) دارا بوده و نوع ضخیم آنها (CCT ) حتی در شبکه های فشار متوسط دارای پایداری و دوام بیشتری هستند. هاد یهای بکار رفته نیز از نوع آلومینیوم آلیاژی یا آلومینیم فولاد است. گر چه بیش ازچند دهه ازنصب هادیهای هوایی کشورهای پیشرفته جهان نمی گذرد اما مزایای فنی، اقتصادی و کاهش حوادث این نوع خطوط موجب استفاده های روز افزون ازآنها در شبکه های برق اکثر کشورها شده است.
مزایای هادیهای هوایی روکش دار

استفاده از خطوط هوایی روکش داردارای مزایای متعددی است که اهم موارد آن عبارتند از: کاهش قطعیهای ناخواسته انرژی الکتریکی و کاهش میزان انرژی های توزیع نشده است، کاهش باند حریم خط و هزینه های آزاد سازی آن، کاهش ابعاد کراس آرم خطوط و کمپکت سازی خطوط و کاهش نشتی برق و برق دزدی از دیگر امتیازات آن است. جلوگیری ازخوردگی وفرسایش سیم ها در مناطق خاص، افزایش قابلیت اطمینان شبکه، افزایش ظرفیت جریان دهی هادی های روکش شده، کاهش هزینه های تعمیرات ونگهداری خط، افزایش ایمنی شبکه برای مصرف کنندگان وکارگران صنعت برق وافراد جامعه، استفاده از تجهیزات از دیگر مزایای آن به شمار می رود.
یراق آلات وپایه های خطوط فعلی دراین طرح، استفاده ازهادی های روکش دارهوایی ضمن افزایش ایمنی برای مناطق پردرخت و جنگلی از نظر جلوگیری ازآتش سوزی می تواند ایمنی لازم را نیز برای مناطق پرنده خیز افزایش دهد. از طرف دیگر کاهش باند آزاد سازی خطوط فشار ضعیف و فشار متوسط ناشی از بکار گیری هادی های هوایی روکش دار به دلیل کاهش ابعاد کراس آرمها و کمپکت سازی خطوط و برخورداری از تخفیف 60 سانتی متری آن است از دیگر مزایای آن است.
با بکار گیری هادی های روکش شده شبکه های برق فشار متوسط، فشار ضعیف و روشنایی معابر عملا می توان دیگر تاسیسات خدمات شهری از جمله تلویزیون کابلی، شبکه های مخابراتی فیبر نوری و ... را بر روی پایه های مشترک احداث کرد. این موضوع عملا در دیگر کشورها به صورت فراگیر درحال اجرا است.
بررسی های اقتصادی هادیهای هوایی روکش دار

میزان سرمایه گذاری اولیه هرکیلومتر خطوط هوایی توزیع سه فاز فشارمتوسط به سطح مقطع (70 x 3 ) میلیمتر مربع با هادی آلومینیومی درجدول آمده است. باید توجه داشت که قیمت های مندرج درجدول مذکور صرفا سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز نبوده ومواردی همچون آزاد سازی حریم، هزینه های تعمیرات ونگهداری، خسارت خاموشیها، هزینه های پرسنلی و غیره را شامل می شود، بدیهی است لحاظ کردن عوامل مذکوراعداد این جدول را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان نمونه با در نظر گرفتن موارد فوق هزینه تمام شده خطوط هوایی با هادیهای روکش دار درایران و با قیمت های سال 84 حدود 85 در صد خطوط هوایی رایج با هادیهای لخت خواهد بود.
بررسی ها نشان می دهد که هزینه سالیانه خسارات خاموشی درخطوط روکش دار 10 درصد هادی لخت می گردد. همچنین نسبت ارزش حال هزینه های بهره برداری وتعمیرات سالانه خط هوایی فشارمتوسط با هادی روکش دار به ازای هر کیلومتر تقریبا معادل نصف هزینه های خط با هادی لخت است.
به منظور مقایسه اقتصادی ارزش حال احداث یک کیلومتر خطوط با هادیهای لخت و خطوط با هادیهای روکش دار، مجموع ارزش حال " سرمایه گذاری احداث"، " آزاد سازی حریم"، " خسارت خاموشی" و " بهره برداری و نگهداری" را به عنوان ملاک مقایسه اقتصادی دو طرح مذکور معرفی کرده است. مجموع این چهار هزینه به صورت ارزش فعلی آنها برای 30 سال دوره بهره برداری تبدیل شده است. مشاهده می شود صرفه جوئی ناشی از خسارت خاموشیها بیشترین نقش را دراقتصادی بودن خطوط با هادیهای روکش دار نسبت به خطوط با هادیهای لخت دارد. با این وجود صرفه جوئی های دیگر مانند هزینه های آزاد سازی حریم و همچنین هزینه های تعمیرات و نگهداری نیز در این مورد مهم می باشند.
بررسیهای اقتصادی صورت گرفته حاکی از آن است که نسبت مجموع ارزش کنونی احداث یک کیلومتر خطوط با هادیهای روکش دار به خطوط با هادیهای لخت 87 درصد است. این موضوع نشان می دهد که به رغم سرمایه گذاری اولیه بیشتر در مورد احداث خطوط با هادیهای روکش دار نسبت به خطوط رایج، خطوط روکش دار در طی مدت بهره برداری از نظر اقتصادی شرایط بسیار بهتری را نسبت به خطوط رایج دارند.
پروژه تحقیقاتی هادی های هوایی روکش دار

در پی بازدید یک هیئت از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی از تجهیزات و امکانات شرکت توزیع برق کره ( کپکو ) در بهار 1383 و بررسی اثرات و نتایج فنی و اقتصادی استفاده از هادیهای هوایی روکش دار در صنعت توزیع این کشور، یک پروژه تحقیقاتی توسط شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی در مورد مزایای هادیهای هوایی روکش دار و توسعه کاربرد آنها در صنعت برق ایران آغاز شد. کاربرد هادیهای هوایی روکش دار در شبکه های توزیع نمونه برق ایران، تدوین استاندارد ساخت و اجرای این خطوط، انجام بررسی های دقیق و مقایسه های فنی واقتصادی انواع هادیهای هوایی شبکه های توزیع و نیز پیشنهاد تجدید در میزان حریم خطوط عایق شده از جمله اهداف کلی اجرای این پروژه است.
کاربرد هادیهای روکش دار در شبکه های توزیع ایران

هادیهای روکش دار درتوزیع برق شهرهای مراغه، بناب، ملکان و اهرآذربایجان شرقی جهت خطوط روکش شده، جمپرها واتصالات کلیدها به کار گرفته شده است. 
نوع مطلب : برق و الکترونیک، 
برچسب ها : برق قدرت، شبکه های انتقال و توزیع،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 11 فروردین 1391
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:18 قبل از ظهر

Well spoken certainly! .
can u buy viagra over the counter buy generic sildenafil buy cheap viagra online uk where to buy viagra from buy prescription viagra online where buy viagra uk cheap viagra prescription buy viagra cheap prices prescription viagra uk viagra generic levitra online pharmacy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:52 قبل از ظهر

You said it very well.!
cialis professional yohimbe look here cialis order on line safe site to buy cialis online cialis 5 mg para diabeticos buy cialis sample pack side effects of cialis cialis 10 doctissimo acquisto online cialis cialis 100mg suppliers cialis dosage recommendations
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:57 بعد از ظهر

Incredible many of beneficial data!
cialis sale online only best offers 100mg cialis cialis 50 mg soft tab cialis para que sirve only now cialis for sale in us cialis generico online 40 mg cialis what if i take cialis price thailand prezzo cialis a buon mercato click here to buy cialis
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:05 قبل از ظهر

Helpful postings. Kudos!
where to purchase viagra buy viagra nz online pharmacy viagra buy viagra tesco buy viagra 100mg viagra no pres buy viagra online no prescription buy viagra online generic viagra pharmacy online pharmacy viagra uk
جمعه 3 فروردین 1397 05:04 قبل از ظهر

Kudos. I value this.
dosagem ideal cialis the best choice cialis woman we use it cialis online store discount cialis purchase once a day cialis brand cialis generic viagra vs cialis vs levitra where cheapest cialis buy cialis online legal link for you cialis price
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:31 بعد از ظهر
At this moment I am ready to do my breakfast, after having my breakfast coming over again to
read more news.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی